FACTOR85 is nog steeds direct vanaf de leverancier verkrijgbaar. U kunt de producten uitsluitend in onze webwinkel bestellen en afrekenen. Afhalen na overleg bij onze productielocatie in Uithoorn.

Vanaf 12-2-2020 gelden de nieuwe prijzen. Na 2 jaar hebben we onze vaste lage prijzen slechts circa 4% verhoogd. FACTOR85 is nog steeds direct vanaf de leverancier verkrijgbaar. U kunt de producten uitsluitend in onze webwinkel bestellen en afrekenen. Afhalen na overleg bij onze productielocatie in Uithoorn.

In Artikel 43.4 staat omschreven dat emissie van asbest zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Bij verwijdering van asbesthoudend materiaal wordt emissie van asbest zoveel mogelijk voorkomen door:

  1. Ⅱ*het asbesthoudende materiaal voorzichtig te behandelen;
  2. Ⅱ*bronmaatregelen te nemen waarbij in ieder geval:
    1. daar waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van demontage waardoor breuk van een asbesttoepassing wordt voorkomen;
    2. daar waar breuk van een asbesttoepassing niet voorkomen kan worden wordt bronafzuiging of bevochtiging toegepast, tenzij dat aantoonbaar technisch niet mogelijk is of het gebruik van bronafzuiging of bevochtiging leidt tot grotere risico’s voor de veiligheid of de gezondheid; en
    3. daar waar sprake is van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen of van ernstig verweerde hechtgebonden asbesttoepassingen de te verwijderen toepassing voorafgaand geïmpregneerd wordt met een daarvoor geschikt middel, zodanig dat dit impregneren bij een niet-hechtgebonden toepassing geschiedt totdat deze toepassing verzadigd is, tenzij het impregneren van genoemde asbesttoepassingen aantoonbaar technisch niet mogelijk is of het impregneren aantoonbaar leidt tot grotere risico’s voor de veiligheid of de gezondheid.

FACTOR85 is bij uitstek geschikt voor dergelijke toepassingen. Het impregneert eenvoudig, bindt de vezels en daarbij wordt het te verwijderen materiaal ook nog beter buigzaam (lees zachte breuk = minder vrijkomen van vezels) waardoor emissie van vezels tot het minimale wordt beperkt.

FACTOR85 is watergedragen en alle toegevoegde ingrediënten zijn volledig biologisch afbreekbaar en mens- en milieuvriendelijk. Daarnaast is nevel of overspray eenvoudig te reinigen met water.

Bestel nu en wees er zeker van dat uw medewerkers in een werkgebied werkzaam zijn waarbij het vrijkomen van asbestvezels tot het minimale is beperkt en het risico voor een klasse 2 afwijking wordt weggenomen.

Vraag:
KAN IK PAKKINGEN SANEREN EN FLENZEN ASBESTVRIJ MAKEN IN RISICOKLASSE 1 ZONDER DE FLENZEN TE VERWIJDEREN?

Antwoord:
Ja!
 Met FACTOR85 is dit mogelijk. Kijk hieronder bij de vraag welk type FACTOR85 blauw of rood gebruikt u, en hoe kan FACTOR85 worden aangebracht?

Voordelen: Na validatie is bewezen dat dit zeer veilig mogelijk is, bij bijvoorbeeld calamiteiten in de industrie en bij groot onderhoud van centrales. Bij weinig ruimte, roet of cementachtige gebieden of werken op hoogte hoeven er geen containments gebouwd te worden.

FACTOR85 is onafhankelijk getest op werkzaamheid en gezondheid, conform onderzoek TNO naar de blootstelling aan asbest tijdens saneringwerkzaamheden.

(TNO projectnummer 051.02999/01.08, 28 november 2013)

Inmiddels is FACTOR85 in duizenden verschillende situaties toegepast wat heeft geleid tot een drastische vermindering van de asbestvezelconcentratieniveaus.

Zonder toepassing van bronmaatregelen kan de asbestvezelemissie oplopen tot wel 130 miljoen vezels per m3. Bij juist gebruik van FACTOR85 kan de vezelemissie worden verlaagd tot ver beneden de grenswaarde van 2 duizend vezels per m3.