Als u FACTOR85 verwerkt bent u conform de regelgeving beschermd tegen blootstelling aan asbestvezels. Maar ben u er ook zeker van dat het middel niet erger is dan de kwaal? Met andere woorden, is FACTOR85 veilig te gebruiken?

Het antwoord op deze vraag kunnen wij met een volmondig JA beantwoorden. Wij hebben reeds in 2014 al een blootstellingsonderzoek uit laten voeren door Safer Spaces (nu Kiwa Compliance)

Een samenvatting van de resultaten kunt u hier vinden.

Samenvatting FACTOR85 onderzoek