De nieuwe versie van het Certificatieschema Asbest wordt per 1 april 2019 van kracht

In Artikel 43.4 staat omschreven dat emissie van asbest zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Bij verwijdering van asbesthoudend materiaal wordt emissie van asbest zoveel mogelijk voorkomen door:

  1. Ⅱ*het asbesthoudende materiaal voorzichtig te behandelen;
  2. Ⅱ*bronmaatregelen te nemen waarbij in ieder geval:
    1. daar waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van demontage waardoor breuk van een asbesttoepassing wordt voorkomen;
    2. daar waar breuk van een asbesttoepassing niet voorkomen kan worden wordt bronafzuiging of bevochtiging toegepast, tenzij dat aantoonbaar technisch niet mogelijk is of het gebruik van bronafzuiging of bevochtiging leidt tot grotere risico’s voor de veiligheid of de gezondheid; en
    3. daar waar sprake is van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen of van ernstig verweerde hechtgebonden asbesttoepassingen de te verwijderen toepassing voorafgaand geïmpregneerd wordt met een daarvoor geschikt middel, zodanig dat dit impregneren bij een niet-hechtgebonden toepassing geschiedt totdat deze toepassing verzadigd is, tenzij het impregneren van genoemde asbesttoepassingen aantoonbaar technisch niet mogelijk is of het impregneren aantoonbaar leidt tot grotere risico’s voor de veiligheid of de gezondheid.

FACTOR85 is bij uitstek geschikt voor dergelijke toepassingen. Het impregneert eenvoudig, bindt de vezels en daarbij wordt het te verwijderen materiaal ook nog beter buigzaam (lees zachte breuk = minder vrijkomen van vezels) waardoor emissie van vezels tot het minimale wordt beperkt.

FACTOR85 is watergedragen en alle toegevoegde ingrediënten zijn volledig biologisch afbreekbaar en mens- en milieuvriendelijk. Daarnaast is nevel of overspray eenvoudig te reinigen met water.

Bestel nu en wees er zeker van dat uw medewerkers in een werkgebied werkzaam zijn waarbij het vrijkomen van asbestvezels tot het minimale is beperkt en het risico voor een klasse 2 afwijking wordt weggenomen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *